Izvērstā meklēšana
 
 
 
Sākums>Matemātika>Matemātikas uzdevums

Matemātikas uzdevums (14 darbi)

Šķirot pēc
 • Cietie rieksti

  30 āķīgi uzdevumi.
  Matemātika, uzdevums(11 lappuses)
  2009-10-30
 • Diferencālvienādojuma risināšana

  Diferenciālvienādojumu skaitliskā risināšana (Eilera metode, Eilera-Košī metode, Runges-Kutta metode). Eilera metode. Eilera – Košī metode. Runges – Kulta metode. Diferenciālvienādojumu tuvinātā atrisināšana (Pikāra metode). Augstāku kārtu diferenciālvienādojumi, kuriem var pazemināt kārtu. (Otrās kārtas vienādojumi, kuri nesatur argumentu x. Vienādojumi, kuri nesatur zemāku kārtu atvasinājumus.). Vienādojums, kas nesatur x. Vienādojums nesatur zemāku kārtu atvasinājumus. Lineāri homogēni diferenciālvienādojumi, to vispārīgās īpašības.
  Matemātika, uzdevums(3 lappuses)
  2010-01-14
 • Dirihlē robežproblēmas atrisināšana ar režģa metodi 1D

  Dirihlē robežproblēmas atrisināšana ar režģa metodi 1D + piemērs maple. Apskatīsim situāciju, kad ir dots, ka viskozs šķidrums plūst starp divām plāksnēm. Iespējams arī, ka viena no plāksnēm ir kustīga ar kādu noteiktu ātrumu. Piemērs programma Maple. Atrisinājuma grafiki.
  Matemātika, uzdevums(7 lappuses)
  2010-03-23
 • Finanšu matemātika

  12 uzdevumi ar atrisinājumiem. 1. Komercbanka A pērk valsts 91 dienu parādzīmi ar nominālvērtību 450 000 Ls. Parādzīme tiek pārdota ar diskonta likmi 5,57 %. 2. 20.03.1997. tika noguldīti 260 Ls; 15.05.1998. no rēķina noņēma 100 Ls. Aprēķināt uzkrāto summu uz 10.01.1999., ja līdz 01.01.1999. procentu likme bija 7 %, bet sākot ar 01.01.1999. tā kļuva 8 %. 3. Četrus gadus pēc kārtas kvartāla beigās tika noguldīti 150 Ls. Aprēķināt uzkrāto summu pusgadu pēc pēdējā maksājuma izdarīšanas, ja gada efektīvais procents ir 9 %. 4. Aprēķināt kāda iemaksa ir jāizdara šodien, lai trīs gadus pēc kārtas katru mēnesi saņemtu 50 Ls. Nauda tiek noguldīta uz 4 reizes gadā konvertējamu nominālo likmi 10 % un pirmā izmaksa ir jāveic 4 mēnešus pēc iemaksas. 5. Tika iemaksāti 2400 Ls, lai pēc tam piecus gadus reizi kvartālā saņemtu izmaksas X. Aprēķināt X, ja pirmā izmaksa ir jāveic vienu gadu pēc iemaksas izdarīšanas, un gada efektīvā diskonta likme ir 6 %. 6. Aprēķināt kāda summa ir jāiemaksā 8 gadus pēc kārtas katra kvartāla beigās, lai pēc tam 15 gadus katru mēnesi saņemtu 50 Ls lielas izmaksas. Pirmā ir jāveic 2 gadus pēc pēdējās iemaksas izdarīšanas un I (12) = 0,08. 7. 15000 Ls liels kredīts, kurš ņemts uz 15 % gadā un jāatdod ar vienāda lieluma ikmēneša maksājumu 4 gadu laikā. Pirmais maksājums ir jāizdara 3 mēnešus pēc kredīta saņemšanas. Aprēķināt ikmēneša maksājumu lielumu. 8. 8000 Ls kredīts, kurš ņemts uz 14 %,ir jāatdod 4 gadu laikā ar vienāda lieluma pamatsummas maksājumiem plus procenti no atlikušās summas. Sastādīt kredīta atmaksāšanas grafiku pirmiem trim maksājumiem. 9. Darbam, kurš paredzēts sešiem gadiem, var iegādāties divu veidu mašīnas. Pirmā mašīna maksā 1000 Ls un tā kalpo trīs gadus. Ekspluatācijas izdevumi pa gadiem ir: 1. gadā — 200 Ls; 2. — 250 Ls; 3. — 300 Ls. Otra veida mašīna maksā 1800 Ls un tā kalpo sešus gadus. Ekspluatācijas izdevumi pa gadiem ir: 1. gadā — 50 Ls; 2. — 80 Ls; 3. — 100 Ls; 4. — 130 Ls; 5. — 150 Ls; 6. — 180 Ls. Ekspluatācijas izdevumi tiek rēķināti uz gada sākumu. Kas ir izdevīgāk: pirkt divreiz pirmā veida mašīnu vai vienreiz otrā veida mašīnu, ja naudu var noguldīt uz 8 %. 10. Sešu gadu obligācijas nomināls ir $ 50 000 un $ 4000 lielu kupona vērtību maksā reizi gadā: a) aprēķināt šīs obligācijas šodienas vērtību (tirgus cenu), ja tās ienesīgums (yuld) ir 7,55 %; b) aprēķināt šīs obligācijas ienesīgumu, ja tās tirgus cena ir $ 48278. 11. Aprēķināt 5 — gadīgas nulles kuponu obligācijas ienesīgumu, ja tās nomināls ir $ 1,5 miljoni. Un tā ir nopirkta par $ 1,372 miljoniem. 12. Investīciju projektā ir jāiegulda 18000 Ls un sagaidāmā peļņa pa gadiem ir: pēc 1. gada — 4000 Ls, pēc 2. gada — 7000 Ls, pēc 3. gada — 1000 Ls: vai ir vērts realizēt šo projektu, ja nauda atrodas bankā uz 8 %; vai ir vērts realizēt šo projektu, ja nauda ir jāaizņemas uz 14 %.
  Matemātika, uzdevums(10 lappuses)
  2009-03-04
 • Funkcijas nepārtrauktība, robeža

  21 jautājums ar atbildi. Ko sauc par bezgalīgi mazu funkciju? Sakarība starp bezgalīgi mazu un bezgalīgi lielu funkciju. Bezgalīgi mazu funkciju summa, reizinājums ar ierobežotu funkciju. Teorēmas par funkcijas robežām. Bezgalīgi mazu funkciju salīdzināšana (vienādas kārtas, ekvivalentas, augstākas kārtas). Pirmā ievērojamā robeža. Otrā ievērojamā robeža. Ko sauc par skaitļu rindu, tās vispārīgo locekli? Ko sauc par rindas parciālsummu, atlikumu? Ko sauc par rindas summu? Rindas konverģence, diverģence. Bezgalīgi dilstošas ģeometriskas progresijas summa. Rindas konverģences nepieciešamais nosacījums. Nepārtrauktas funkcijas definīcija. Argumenta pieaugums x, funkcijas pieaugums y. Secinājums no nepārtrauktības definīcijas. Teorēmas par darbībām ar nepārtrauktām funkcijas. Teorēma par inversās funkcijas nepārtrauktību. Teorēma par saliktās funkcijas nepārtrauktību. Veierštrāsa teorēma par nepārtrauktām funkcijas. Košī teorēma par nepārtrauktām funkcijas (zīmējums). Košī teorēma par starpvērtībām (zīmējums).
  Matemātika, uzdevums(2 lappuses)
  2009-10-13
 • Kustība

  Uzdevumi, kas risināmi ar jautājumiem. Sastapšanās uzdevumi. Uzdevumi par divu ķermeņu kustību pretējos virzienos. Panākšanas uzdevumi. Uzdevumi. Uzdevumu risināšana, sastādot vienādojumu. Uzdevumi par kustību. Uzdevumi par kustību ūdenī. Uzdevumi.
  Matemātika, uzdevums(18 lappuses)
  2009-11-04
 • Lineārās algebras elementi

  Lineāru vienādojumu sistēma. Lineāru vienādojumu sistēmu atrisināšanas metodes. Gausa metode (mainīgo pakāpeniskas izslēgšanas metode). Determinanti. Otrās un trešās kārtas determinanti. Dažas determinantu īpašības. Determinanta minors un adjunkts. Adjunktu īpašības. Ceturtās kārtas determinanti, augstāku kārtu determinanti. Krāmera formulas. Matricas. Matricas jēdziens. Matricas transponēšana. Darbības ar matricēm. Matricu saskaitīšana un atņemšana. Matricas reizināšana ar skaitli. Matricu reizināšana. Inversā matrica. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisināšana ar inverso matricu.
  Matemātika, uzdevums(21 lappuse)
  2009-11-04
 • Matemātika: vienādojumi

  Uzdevuma formulējums. Teorētiskais risinājuma pamatojums. Dihotomijas metode. Vienādojumu sistēmu risināšana ar Ņūtona metodi. Praktiskā daļa. Dihotomijas metode. Ņūtona metode. Programmas. Dihitomijas metode. Ņjutona metode sistēmām.
  Matemātika, uzdevums(7 lappuses)
  2010-04-01
 • Meklēšanas algoritmi

  Meklēšanas algoritms ir paredzēts, lai masīvā atrastu nepieciešamo elementu. Lineārais meklēšanas algoritms ir pats vienkāršākais. Uzdevuma formulējums. Algoritmu vārdiskais apraksts. Programmas blokshēma. Programmas kods. Rezultāti.
  Matemātika, uzdevums(9 lappuses)
  2010-04-19
 • Šķirošanas algoritmi

  Uzdevums. Izveidot programmu, kura spētu sakārtot trīs veidu (elementi ierakstīti augošā secībā, elementi ierakstīti dilstošā secībā un elementi ir ierakstīti haotiski) masīvus augošā secībā. Realizēt masīva kārtošanu piecos dažādos veidos, izmantojot šķirošanas algoritmus: Bubble sort, Select sort, Insert sort, Shell sort un Quick sort. Nepieciešams salīdzināt šķirošanas algoritmu veiktspēju. Lai to spētu izdarīt, nepieciešams sašķirot desmit dažāda izmēra masīvus, katram no tiem izmērit laiku, kādā tie tika veikti un gala rezultātā mērījumos ierakstot vidējo vērtību. Izveidot grafikus, kuros attēlota šķirošanas algoritmu veiktspēja. Uzzīmēt šķirošanas algoritmu blokshēmas. Noformēt programmas kodu, tādā veidā, ka katrs šķirošanas algoritms realizēts atsevišķā funkcijā.  
  Matemātika, uzdevums(17 lappuses)
  2010-04-19
 • Tirgus matemātisko modeļu izstrāde

  Dotie lielumi. Aprēķinu rezultāti: aproksimējošām funkcijām. Piedāvājuma grafiki un MAE aprēķins piedāvājuma funkcijām. Aprēķinu rezultāti un grafiki. pieprasījuma aproksimējošām funkcijām. Līdzsvara cenas aprēķinu tabula un grafiki. Secinājumi.
  Matemātika, uzdevums(4 lappuses)
  2009-07-09
 • Tirgus matemātisko modeļu izstrāde (2)

  Piedāvājums. Pieprasījums. Līdzsvara cena. Secinājumi.
  Matemātika, uzdevums(7 lappuses)
  2009-07-09
 • Tirgus matemātisko modeļu izstrāde (3)

  Preču piedāvājums atkarībā no cenas doto lielumu, aprēķināmo funkciju un to noviržu elektroniskie aprēķini. Piedāvājuma grafiki izmantojot ar funkcijām izrēķinātās preču piedāvājuma vērtības. Vidējo absolūto kļūdu vērtības piedāvājuma aproksimējošās funkcijās. Preču pieprasījuma aproksimējošo funkciju koeficientu noteikšana. Pieprasījuma grafiki izmantojot ar funkcijām izrēķinātās preču piedāvājuma vērtības. Vidējo absolūto kļūdu vērtības pieprasījuma aproksimējošās funkcijās. Piedāvājuma un pieprasījuma aproksimējošo funkciju vērtības atkarībā no preces cenas. Preču pieprasījuma un piedāvājuma aproksimējošo funkciju grafiki. Līdzsvara cenas aprēķinu rezultāti. Secinājumi.
  Matemātika, uzdevums(5 lappuses)
  2009-07-09
 • Transporta vadības diskrētie modeļi

  Konstruēt transportu kravu pārvadājumu tīklu no ražotāja patērētājam, lai rodas noteiktie transporta izdevumi par produkcijas vienības pārsūtīšanu no i-tā ražotāja j-tām patērētājam (apzīmēsim tos ar ci,j). Savukārt, sumarajiem transporta izdevumiem jābut minimāliem.
  Matemātika, uzdevums(15 lappuses)
  2010-05-26