Izvērstā meklēšana
 
 
 
Sākums>Matemātika

Matemātika (55 darbi)

Šķirot pēc
 • Algebra, algoritmu teorija un kriptogrāfija

  Otrā veida AB-kriptosistēmas. Daļa – cikliskas grupas. Daļa – dažu vienkāršu šifru apskats. Monoalfabētiskas substitūcijas. Polialfabētiskas substitūcijas. Plūsmu šifri.
  Matemātika, konspekts(4 lappuses)
  2009-08-28
 • Algoritmi

  Steka reprezentācija nepārtrauktā atmiņā. Rindas reprezentācija nepārtrauktā atmiņā. Steka reprezentācija saistītā atmiņā. Rindas reprezentācija saistītā atmiņā. Saraksta apstaigāšana. Algoritmu shēmas apstaigāšanai ar saišu inversiju. Aritmētiku izteiksmi, kas reprezentēta ar koku, var izrēķināt ar funkciju Evaluate. Izteiksmes, kas pierakstīta poļu pierakstā, izpildes algoritms. Koka apstaigāšana. Apstaigāšana ar saišu inversiju. Koka skanēšana konstantā telpā. Meklēšana plašumā (Breadth-First search). Meklēšana dziļumā (Depth-First search). Topoloģiskā kārtošana. Šella algoritms. Kārtošana ar izvēli. Kārtošana ar kaudzi (Heap Sort). Kārtošana ar sapludināšanu (Merge Sort). Ātrā kārtošana (Quick Sort). Bucket Sort. Radix Sort. Binārā meklēšana. Interpolējošā meklēšana. Binārie meklēšanas koki. Binārais koks. Pielikums (sortēšanas kodi Paskālā 7.0) (10 lpp.). BinaryInsertionSort. BubbleSort. CombSort. HeapSort. QuickSort. QuickSortNonRecursive. ShakerSort. ShellSort. StraightInsertionSort. StraightSelectionSort. TreeSort.
  Matemātika, konspekts(18 lappuses)
  2009-08-25
 • Centrālā un aksiālā simetrija

  PowerPoint prezentācija. Centrālā simetrija. Aksiālā simetrija. Uzdevumi. Darbs ir papildināts ar attēliem.
  Matemātika, prezentācija(10 slaidi)
  2010-03-08
 • Cietie rieksti

  30 āķīgi uzdevumi.
  Matemātika, uzdevums(11 lappuses)
  2009-10-30
 • Dažādu tautību iedzīvotāji (1918.-2008.)

  Ievads. Latvijas iedzīvotāji starp abiem pasaules kariem. Latvijas iedzīvotāji pēc 2. pasaules kara. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc tautības mūsdienās. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc tautības uz 2007.01.01. Izmaiņu salīdzinājums 2007. un 2008. gadā. Izmaiņu salīdzinājums 2000. un 2005. gadā. Secinājumi. Pielikums (2 lpp.).
  Matemātika, mājas darbs(10 lappuses)
  2009-11-04
 • Diferencālvienādojuma risināšana

  Diferenciālvienādojumu skaitliskā risināšana (Eilera metode, Eilera-Košī metode, Runges-Kutta metode). Eilera metode. Eilera – Košī metode. Runges – Kulta metode. Diferenciālvienādojumu tuvinātā atrisināšana (Pikāra metode). Augstāku kārtu diferenciālvienādojumi, kuriem var pazemināt kārtu. (Otrās kārtas vienādojumi, kuri nesatur argumentu x. Vienādojumi, kuri nesatur zemāku kārtu atvasinājumus.). Vienādojums, kas nesatur x. Vienādojums nesatur zemāku kārtu atvasinājumus. Lineāri homogēni diferenciālvienādojumi, to vispārīgās īpašības.
  Matemātika, uzdevums(3 lappuses)
  2010-01-14
 • Dinamikas rindu analīzes un prognozēšanas metodes

  Dinamikas rindas un to analīze. Dinamikas rindas prognozēšana. Slīdošā vidēja metode. Trenda metode. Sezonāla metode. Eksponenciālās nogludināšanas metode. Secinājumi. Pielikums.
  Matemātika, referāts(9 lappuses)
  2009-12-16
 • Dirihlē robežproblēmas atrisināšana ar režģa metodi 1D

  Dirihlē robežproblēmas atrisināšana ar režģa metodi 1D + piemērs maple. Apskatīsim situāciju, kad ir dots, ka viskozs šķidrums plūst starp divām plāksnēm. Iespējams arī, ka viena no plāksnēm ir kustīga ar kādu noteiktu ātrumu. Piemērs programma Maple. Atrisinājuma grafiki.
  Matemātika, uzdevums(7 lappuses)
  2010-03-23
 • Divargumentu funkcija

  Divargumentu funkcijas jēdziens, definīcijas apgabals, līmeņlīnijas un pieaugumi. Pirmās un augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. Ražošanas funkcijas. Parciālo atvasinājumu un pilnā diferenciāļa ekonomiskā interpretācija. Parciālā elastība.
  Matemātika, konspekts(3 lappuses)
  2009-11-10
 • Divargumentu funkcijas ekstrēmi

  Divargumentu funkcijas ekstrēmi. Nosacītie ekstrēmi. Lagranža funkcija. Ekstrēma eksistences nepieciešamais nosacījums. Ekstrēma eksistences pietiekamais nosacījums. Nosacītā ekstrēma eksistences nepieciešamais nosacījums. Nosacītā ekstrēma eksistences pietiekamības nosacījums.
  Matemātika, konspekts(2 lappuses)
  2009-11-06
 • Eksponentfunkcija

  Powerpoint prezentācija. Eksponentfunkcija y=ax , kuras arguments ir pakāpes kāpinātājs un ( a>0, a ≠ 1 ) sauc par eksponentfunkciju.
  Matemātika, prezentācija(8 slaidi)
  2010-03-11
 • Eksponentvienādojumi un nevienādības

  Ievads. Darbības ar pakāpēm. Eksponentvienādojumu risināšanas metodes. Eksponentvienādojumi. Eksponentvienādojumi, kuras var reducēt formā a f(x) = a g (x). Eksponentvienādojumi, kuras var reducēt formā af(x) = b. Eksponentvienādojuma atrisināšana, izmantojot substitūcijas metodi. Eksponentvienādojumu risināšana, izmantojot sadalīšanu reizinātājos. Eksponentvienādojuma grafiskais atrisinājums. Eksponentnevienādības. Nevienādību a f(x)>a g(x) un a f(x)<a g(x) atrisināšana.
  Matemātika, konspekts(10 lappuses)
  2011-05-30
 • Finanšu matemātika

  12 uzdevumi ar atrisinājumiem. 1. Komercbanka A pērk valsts 91 dienu parādzīmi ar nominālvērtību 450 000 Ls. Parādzīme tiek pārdota ar diskonta likmi 5,57 %. 2. 20.03.1997. tika noguldīti 260 Ls; 15.05.1998. no rēķina noņēma 100 Ls. Aprēķināt uzkrāto summu uz 10.01.1999., ja līdz 01.01.1999. procentu likme bija 7 %, bet sākot ar 01.01.1999. tā kļuva 8 %. 3. Četrus gadus pēc kārtas kvartāla beigās tika noguldīti 150 Ls. Aprēķināt uzkrāto summu pusgadu pēc pēdējā maksājuma izdarīšanas, ja gada efektīvais procents ir 9 %. 4. Aprēķināt kāda iemaksa ir jāizdara šodien, lai trīs gadus pēc kārtas katru mēnesi saņemtu 50 Ls. Nauda tiek noguldīta uz 4 reizes gadā konvertējamu nominālo likmi 10 % un pirmā izmaksa ir jāveic 4 mēnešus pēc iemaksas. 5. Tika iemaksāti 2400 Ls, lai pēc tam piecus gadus reizi kvartālā saņemtu izmaksas X. Aprēķināt X, ja pirmā izmaksa ir jāveic vienu gadu pēc iemaksas izdarīšanas, un gada efektīvā diskonta likme ir 6 %. 6. Aprēķināt kāda summa ir jāiemaksā 8 gadus pēc kārtas katra kvartāla beigās, lai pēc tam 15 gadus katru mēnesi saņemtu 50 Ls lielas izmaksas. Pirmā ir jāveic 2 gadus pēc pēdējās iemaksas izdarīšanas un I (12) = 0,08. 7. 15000 Ls liels kredīts, kurš ņemts uz 15 % gadā un jāatdod ar vienāda lieluma ikmēneša maksājumu 4 gadu laikā. Pirmais maksājums ir jāizdara 3 mēnešus pēc kredīta saņemšanas. Aprēķināt ikmēneša maksājumu lielumu. 8. 8000 Ls kredīts, kurš ņemts uz 14 %,ir jāatdod 4 gadu laikā ar vienāda lieluma pamatsummas maksājumiem plus procenti no atlikušās summas. Sastādīt kredīta atmaksāšanas grafiku pirmiem trim maksājumiem. 9. Darbam, kurš paredzēts sešiem gadiem, var iegādāties divu veidu mašīnas. Pirmā mašīna maksā 1000 Ls un tā kalpo trīs gadus. Ekspluatācijas izdevumi pa gadiem ir: 1. gadā — 200 Ls; 2. — 250 Ls; 3. — 300 Ls. Otra veida mašīna maksā 1800 Ls un tā kalpo sešus gadus. Ekspluatācijas izdevumi pa gadiem ir: 1. gadā — 50 Ls; 2. — 80 Ls; 3. — 100 Ls; 4. — 130 Ls; 5. — 150 Ls; 6. — 180 Ls. Ekspluatācijas izdevumi tiek rēķināti uz gada sākumu. Kas ir izdevīgāk: pirkt divreiz pirmā veida mašīnu vai vienreiz otrā veida mašīnu, ja naudu var noguldīt uz 8 %. 10. Sešu gadu obligācijas nomināls ir $ 50 000 un $ 4000 lielu kupona vērtību maksā reizi gadā: a) aprēķināt šīs obligācijas šodienas vērtību (tirgus cenu), ja tās ienesīgums (yuld) ir 7,55 %; b) aprēķināt šīs obligācijas ienesīgumu, ja tās tirgus cena ir $ 48278. 11. Aprēķināt 5 — gadīgas nulles kuponu obligācijas ienesīgumu, ja tās nomināls ir $ 1,5 miljoni. Un tā ir nopirkta par $ 1,372 miljoniem. 12. Investīciju projektā ir jāiegulda 18000 Ls un sagaidāmā peļņa pa gadiem ir: pēc 1. gada — 4000 Ls, pēc 2. gada — 7000 Ls, pēc 3. gada — 1000 Ls: vai ir vērts realizēt šo projektu, ja nauda atrodas bankā uz 8 %; vai ir vērts realizēt šo projektu, ja nauda ir jāaizņemas uz 14 %.
  Matemātika, uzdevums(10 lappuses)
  2009-03-04
 • Funkcijas

  Teorija par funkcijām.
  Matemātika, konspekts(4 lappuses)
  2010-03-19
 • Funkcijas elastība

  Elastīgs un neelastīgs PP un PD. Funkcijas y=f(x) elastību Ef(x) definīcija.
  Matemātika, konspekts(1 lappuse)
  2009-11-06
 • Funkcijas jēdziens un īpašības

  Atbilstība. Funkcijas jēdziens. Definīcijas apgabals. Pāra, nepāra funkcijas. Saliktas funkcijas. Inversas funkcijas. Pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas. Izmaksu, realizācijas ieņēmumu un peļņas funkcijas.
  Matemātika, konspekts(4 lappuses)
  2009-11-17
 • Funkcijas nepārtrauktība, robeža

  21 jautājums ar atbildi. Ko sauc par bezgalīgi mazu funkciju? Sakarība starp bezgalīgi mazu un bezgalīgi lielu funkciju. Bezgalīgi mazu funkciju summa, reizinājums ar ierobežotu funkciju. Teorēmas par funkcijas robežām. Bezgalīgi mazu funkciju salīdzināšana (vienādas kārtas, ekvivalentas, augstākas kārtas). Pirmā ievērojamā robeža. Otrā ievērojamā robeža. Ko sauc par skaitļu rindu, tās vispārīgo locekli? Ko sauc par rindas parciālsummu, atlikumu? Ko sauc par rindas summu? Rindas konverģence, diverģence. Bezgalīgi dilstošas ģeometriskas progresijas summa. Rindas konverģences nepieciešamais nosacījums. Nepārtrauktas funkcijas definīcija. Argumenta pieaugums x, funkcijas pieaugums y. Secinājums no nepārtrauktības definīcijas. Teorēmas par darbībām ar nepārtrauktām funkcijas. Teorēma par inversās funkcijas nepārtrauktību. Teorēma par saliktās funkcijas nepārtrauktību. Veierštrāsa teorēma par nepārtrauktām funkcijas. Košī teorēma par nepārtrauktām funkcijas (zīmējums). Košī teorēma par starpvērtībām (zīmējums).
  Matemātika, uzdevums(2 lappuses)
  2009-10-13
 • Funkcijas robežas jēdziens

  Funkcijas robežas jēdziens, nepārtrauktas, pārtrauktas funkcijas, pārtraukuma punkti. Robežu aprēķināšana. Funkcijas asimptotas. Para, nepāra funkcijas. Saliktas funkcijas. Inversas funkcijas. Pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas.
  Matemātika, konspekts(4 lappuses)
  2009-11-12
 • Funkciju robežas

  Funkcijas robežas jēdziens. Funkcijas robežas definīcija, kad x -> a. Bezgalīgi lielas funkcijas. Funkcijas robeža, kad x -> bezgalība. Vienpusējas robežas. Bezgalīgi mazas funkcijas un to īpašības. Bezgalīgi mazas funkcijas jēdziens. Sakarība starp bezgalīgi mazu un bezgalīgi lielu funkciju. Bezgalīgi mazu funkciju summa. Bezgalīgi mazās funkcijas reizinājums ar ierobežotu funkciju. Teorēmas par robežām. Robežas aprēķināšana. Nenoteiktība «bezgalība/bezgalību». Nenoteiktība «0/0». Divas ievērojamas robežas. Pirmā ievērojamā robeža. Otrā ievērojamā robeža. Teorēmas un to pierādījumi.
  Matemātika, konspekts(14 lappuses)
  2009-04-06
 • Ģeometrijas formulas

  Ģeometrisko ķermeņu tilpumi, laukumi. Figūru laukumi.
  Matemātika, konspekts(1 lappuse)
  2010-04-27
 • lappuses:
 • 1
 • 2
 • 3
Lappuses rādīt pa