Izvērstā meklēšana
 
 
 
Sākums>Ģeogrāfija>Ģeogrāfijas referāti

Ģeogrāfijas referāti (22 darbi)

Šķirot pēc
 • Anglijas iedzīvotāji

  Diagrammas. Iedzīvotāju skaits un tā dinamika. Iedzīvotāju mehāniskā kustība. Iekšzemes migrācija. Ārējā migrācija. Iedzīvotāju dzimumstruktūra. Iedzīvotāju vecumstruktūra. Iedzīvotāju etniskais sastāvs. Iedzīvotāju reliģiskais sastāvs. Iedzīvotāji, kuri pārsnieguši 100 gadu vecumu. Secinājumi.
  Ģeogrāfija, referāts(12 lappuses)
  2010-03-31
 • Bada problēmu cēloņi

  Ievads. Kas ir bads. Kādi ir bada problēmu cēloņi? Daba. Karš. Nabadzības slazdi. Lauksaimniecības infrastruktūra. Vides degradācija. Migrācija no laukiem uz pilsētām. Diskriminācija. Pārtikas sadale. Mājlopu masveida audzēšana. Bada problēmu cēloņu risinājumi. Secinājumi.
  Ģeogrāfija, referāts(8 lappuses)
  2009-11-04
 • Eiroreģioni un Latvijas dalība tajos

  Eiroreģiona jēdziens. Eiropas Savienība un pašvaldības. Eiroreģionu izveide. Izveides tiesiskie pamati. Sadarbības apvienība. Finanšu instrumenti. Eiroreģioni Latvijā. Baltika. Saule. Ezeru zeme. Pleskava – Livonija.
  Ģeogrāfija, referāts(15 lappuses)
  2009-11-03
 • Ekosistēmas

  Ievads. Saules enerģija. Ekosistēmas organismi. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām. Pārmaiņu procesi ekosistēmā. Ekosistēmu līdzsvarotības principi. Meža ekosistēma.
  Ģeogrāfija, referāts(12 lappuses)
  2009-10-19
 • El Nino

  Ievads. Kas ir šis "El Nino"? Kad norisinās "El Nino"? "El Nino" sākuma periodu noteikšana. Kur norisinās "El Nino"? No vēstures. Okeāna un atmosfēras cirkulācija normālos apstākļos. Atmosfēras un okeāna cirkulācija El Ninjo apstākļos. "El Nino" sekas.
  Ģeogrāfija, referāts(8 lappuses)
  2010-03-08
 • Francijas ģeopolitika

  Ievads. Francijas vispārīgs raksturojums. Francijas Vēsture. Francijas ģeogrāfiskais raksturojums un klimats. Tūrisms Francijā. Ekonomika. Francijas nacionālā virtuve. Secinājumi.
  Ģeogrāfija, referāts(12 lappuses)
  2010-03-30
 • Gaisa mitrums un tā analīze

  Literatūras apskats. Gaisa mitruma nozīme cilvēka dzīvē, kā arī florā un faunā. Mitrumu raksturojošo parametru noteikšana ar Slinga psihrometru un pēc grafika un tabulām. Rezultāti un diskusijas. Secinājumi.
  Ģeogrāfija, referāts(11 lappuses)
  2009-12-21
 • Gaisa temperatūras analīze mēneša un sezonas griezumā

  Gaisa temperatūra, tās analīze mēneša un sezonas griezumā. Teorētiskais pamatojums. Temperatūras skalas un pārrēķini, formulas. Fizioģeogrāfiskais apraksts atbilstoši Ainaži-Saldus meteoroloģisko staciju novietojumam Ainaži. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un neliels pilsētas raksturojums. Ģeoloģiskā uzbūve. Klimats. Hidroloģiskais raksturojums. Augsnes. Augu un dzīvnieku valsts. Saimnieciskā darbība. Saldus. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Ģeoloģiskā uzbūve. Hidroloģiskais raksturojums. Klimats. Augsnes. Augu un dzīvnieku valsts. Saimnieciskā darbība. Rezultāti un to analīze. Ainažu un Saldus attēli un rezultātu analīze. Jūlija temperatūras gaita Ainaži-Saldus meteoroloģiskām stacijām, rezultātu analīze.
  Ģeogrāfija, referāts(7 lappuses)
  2009-10-12
 • Ģeogrāfija

  Sākumam. Interesantas lietas. Kas ir Ģeogrāfija, ģeogrāfi un kur to mācīties? Kas ir Ģeogrāfija? Kur mācīties? Kādi ir ģeogrāfi? Kur strādā ģeogrāfi? Kā radusies Ģeogrāfija un kādas ir tās apakš zinātnes? Kā radusies Ģeogrāfija? Kādas ir Ģeogrāfijas apakš zinātnes? Fiziskā ģeogrāfija. Cilvēka ģeogrāfija. Vides ģeogrāfija. Ģeomātika. Reģionālā ģeogrāfija. Vēl vairāk par kādu citu Ģeogrāfijas apakš zinātni. Demogrāfija. Atkarības proporcija. Dzīves ilgums. Emigrācija. Iedzīvotāju blīvums. Iedzīvotāju skaits. Metropole. Metropole vai lielpilsēta? Globālās jeb pasaules pilsētas. Mūsdienu metropoles. Paaudze. Valstu uzskaitījums pēc dzimstības koeficienta. Valstu uzskaitījums pēc iedzīvotāja skaita. Valstu uzskaitījums pēc iedzīvotāju vidējā vecuma. Manas domas. Darbs ir papildināts ar attēliem
  Ģeogrāfija, referāts(20 lappuses)
  2009-10-22
 • Ģeogrāfijas informācijas sistēmu (ĢIS) lietojums lauksaimnieciskajā ražošanā

  Ievads. Precīzā lauksaimniecība. EPIC+ĢIS+IE. GIS decision support. Lauksaimniecība un vides riski. Lauku reģistra ĢIS. Nobeigums.
  Ģeogrāfija, referāts(14 lappuses)
  2010-05-24
 • Kas ir ģeogrāfija?

  Edward Ackerman raksta par ģeogrāfijas zinātnes virzību "Where is research frontier?" analīze.
  Ģeogrāfija, referāts(4 lappuses)
  2010-03-19
 • Ķīnas ģeopolitika

  Ievads. Ķīnas vispārīgais raksturojums. Ķīnas ģeogrāfiskais raksturojums. Ķīnas ģeogrāfiskais stāvoklis. Ķīnas klimats. Ķīnas vēsture. Ķīnas ekonomika. Ķīnas ģeopolitika. Secinājumi.
  Ģeogrāfija, referāts(10 lappuses)
  2010-03-30
 • Klimata izmaiņas

  Klimata izmaiņas. Kas ir klimats. Kas ir klimata izmaiņas. Sekas. Nedaudz statistikas. Ko par to saka speciālisti. Vai ar klimata izmaiņām saistīts ozons. Ozona slāņa noārdīšanās sekas. Informācija par ozona noārdīšanos. Cits viedoklis par ozona noārdīšanos. Pareģus kritizē. Saglabāšana. Kas jāmaina, lai no tā izvairītos. Kas būtu jādara, lai taupītu enerģiju. Pielāgošanās klimata izmaiņām. Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēma. Cilvēka veselība. Jaunas enerģijas tehnoloģijas un racionālāka saimnieciski politiskā politika kā alternatīva. Globālā sadarbība tehnoloģiju jomā.
  Ģeogrāfija, referāts(7 lappuses)
  2009-02-19
 • Lavijas reljefs: kalni

  Ievads. Darba mērķis - uzzināt par kalnu vispārīgu veidošanos, par Latvijas reljefa tipiem un formām. Kalnu veidošanās. Kalnu iedalījums pēc augstuma. Latvijas reljefa tipi un formas. Zemes virsas veidošanās kvartārā. Latvijas virsas augstākie kalni. Mūsu dzīvesvietas tuvākais kalns - Zilaiskalns. Atpūta uz kalna ziemā. Atpūta uz kalna vasarā. Pētījums. Nobeigums. Pielikums. Darbs ir papildināts ar attēliem.
  Ģeogrāfija, referāts(16 lappuses)
  2010-01-08
 • Līvbērzes pagasta daļas teritorijas plānojums

  Līvbērzes pagasta daļas teritorijas plānojums
  Ģeogrāfija, referāts(25 lappuses)
  2011-11-01
 • Luksemburga un Lihtenšteina

  Vispārīgas ziņas :Luksemburga, Lihtenšteina. Ģeogrāfiskais novietojums: Luksemburga, Lihtenšteina. Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve: Luksemburga, Lihtenšteina. Reljefs un derīgie izrakteņi: Luksemburga, Lihtenšteina. Klimats: Luksemburga, Lihtenšteina. Iekšējie ūdeņi: Luksemburga, Lihtenšteina. Dabas zonas: Luksemburga, Lihtenšteina. Iedzīvotāji un to nodarbošanās: Luksemburga, Lihtenšteina. Valsts saimniecība: Luksemburga, Lihtenšteina. Ekoloģiskās problēmas: Luksemburga, Lihtenšteina. Valsts himna: Luksemburga, Lihtenšteina.
  Ģeogrāfija, referāts(14 lappuses)
  2009-11-01
 • Norvēģu kultūra

  Norvēģu kultūra un tās īpatnības. Ievads. Neliels ieskats vēsturē. Norvēģijas materiālais stāvoklis mūsdienās. Valsts veselības aizsardzības sistēma. Nacionālā apdrošināšanu sistēma. Norvēģu raksturojums H. Ibsena daiļradē. "Pērs Gints". Secinājumi.
  Ģeogrāfija, referāts(8 lappuses)
  2009-10-31
 • Scotland

  Darbs angļu valodā par Skotiju. Geography. Counties of Scotland. Culture. Language. Clans and Tartans. Some Famous Scots.
  Ģeogrāfija, referāts(7 lappuses)
  2010-03-10
 • Sietlas alternatīvās rokmūzikas virziens kultūrģeogrāfiskā skatījumā

  Ievads. Autora argumenti. Mūzika ģeogrāfijā. Populārā kultūra kultūras ģeogrāfijā. Secinājumi.
  Ģeogrāfija, referāts(10 lappuses)
  2009-11-03
 • Spāņu valodas izplatība pasaulē

  Anotācija. Ievads. Spāņu valodas attīstība. Spāņu valodas izplatība pasaulē. Eiropa. Āfrika. Āzija. Ziemeļamerika. Latīņamerika un Karību jūras reģiona valstis. Spāņu valodas izplatības un valodu kontaktu sekas. Secinājumi.
  Ģeogrāfija, referāts(29 lappuses)
  2009-11-03
 • lappuses:
 • 1
 • 2
Lappuses rādīt pa