Izvērstā meklēšana
 
 
 
Sākums>Citas tiesības>Romiešu tiesības (2)
   
   
   
noderīgs 0 / nederīgs 0

Romiešu tiesības (2)

Apraksts

Eksāmena atbildes. Romas valsts iekārtas, valsts institūciju un iedzīvotāju tiesiskā stāvokļa raksturojums "Ķēniņu laikmetā" (753. – 509. G. P.m.ē.). Romas valsts iekārtas, valsts institūciju un iedzīvotāju tiesiskā stāvokļa raksturojums republikas laikmetā (509.-27.g.pm.ē.). Romas valsts iekārtas, valsts institūciju un iedzīvotāju tiesiskā stāvokļa raksturojums principiāta periodā (27.g.p.m.ē.-284.g.m.ē.). Romas valsts iekārtas, valsts institūciju un iedzīvotāju tiesiskā stāvokļa raksturojums dominiāta periodā (284.-476.g.p.m.ē.) Romiešu privāttiesību sistēmas. Paražu tiesības kā romiešu privāttiesību avots. 12 tabulu likumi kā romiešu privāttiesību avots. Tautas sapulču izdotie likumi (leges latae) un senāta lēmumi (senatus consulta) kā romiešu privāttiesību avoti. Maģistrātu edikti kā romiešu privāttiesību avots, prētoru tiesības. Jurisprudence – romiešu juristi un to zinātniskā, praktiskā darbība. Princepu konstitūcijas un imperatoru likumi kā romiešu privāttiesību avoti. Tiesu spriedumi. Romiešu privāttiesību kodifikācijas process, justiniāna kodifikācija. Persona un tiesību objekts, personas tiesībspēja. Verga tiesiskais stāvoklis. Verga stāvokļa izbeigšanās. Brīvlaisto un kolonu tiesiskais stāvoklis. Juridiskā persona kā tiesību subjekts. Romiešu patriarhālā (agnātiskā) ģimene. Asinsradinieku (kognātiskā) ģimene. Tiesības dibināt likumīgu laulību un to ierobežojumi. Saderināšanās. Likumīgās laulības formas. Laulības nodibināšana un izbeigšanās. Laulāto personiskās un mantiskās attiecības. Tēva vara. Vecāku un bērnu tiesiskās attiecības. Tēva varas nodibināšanās un izbeigšanās. Tēva varai pakļauto tiesībspēja un rīcībspēja, tēva varai pakļauto mantiskais stāvoklis. Aizbildnība. Aizgādnība. Mantošanas jēdziens, principi. Mantošanas pamati. Testamenta institūta vēsturiskā attīstība. Testamenta saturs un forma. Testamenta atcelšana. Izņēmuma testamenta formas. Tuvie radinieki un to obligātā daļa. Atstumšana no mantojuma. Likumisko mantinieku sistēmas. Senā agnātisko mantinieku sistēma. Likumisko mantinieku sistēmas. Jauktā kognātisko un agnātisko mantinieku sistēma. Likumisko mantinieku sistēmas. Kognātu mantošanas sistēma. Pārdzīvojušā laulātā mantošanas īpatnības. Mantojuma atklāšanās un pieņemšana. Legāti un fideikomisi. Lietu tiesību jēdziens. Lietu iedalījums. Valdījums. Valdījuma institūta rašanās un valdījuma galvenās pazīmes. Valdījuma aizsardzība. Romiešu īpašuma jēdziens, pazīmes, vēsturiskās īpatnības. Īpašuma tiesību ierobežojumi. Kopīpašums. Īpašuma tiesību iegūšanas veidi. Īpašuma tiesību aizsardzība. Servitūtu jēdziens. Reālservitūti. Servitūtu jēdziens. Personālservitūti. Ķīlas tiesību jēdziens un formas romiešu civiltiesībās. Saistību jēdziens un saturs. Raksturīgākie saistību veidi. Personu maiņa saistībā. Saistību izcelšanās pamati. Kontrakti un pakti. Kontrahenti. Kontrahentu gribas īstenums. Līguma formas un sastāvdaļas. Konsesuālkontrakti. Reālkontrakti. Verbālkontrakti un literālkontrakti. Delikti un kvazidelikti. Saistību izpildīšanās un izbeigšanās. Saistību neizpildīšanas sekas. Tiesas organizācijas īpatnības. Prasības jēdziens. Procesa stadijas. Prētora administratīvā aizsardzība. Legisakciju process. Formulārais process. Ekstraordinārais (ārkārtas) process. Romiešu tiesību recepcija.

Rakstu darba dati
Portālā publicēts2010-02-25
PriekšmetsCitu tiesību konspekts
JomasCitas tiesības
TipsKonspekti
Apjoms26 lappuses 
Literatūras avoti0
Izmērs67.56 KB
Autorskkoolll
Visi autora darbi141 darbs
Gads2004 m
Klase/kurss2
Skolotājs/PasniedzējsA. Apsītis
Izglītības iestādeLatvijas Policijas akadēmija
FakultāteValsts tiesību katedra
Faila nosaukumsMicrosoft Word Romiesu tiesibas [refoo.lv].doc
 

Radniecīgie darbi

Komentāri

Komentēt

 

 
[E-pasts Netiks publicēts]

 
 
  • Konspekti
  • 26 lappuses 
  • Latvijas Policijas akadēmija / 2 Klase/kurss
  • A. Apsītis
  • 2004 m
Vai šis rakstu darbs ir noderīgs?
0
0
Dalies ar draugiem
Ziņot par kļūdu